Viļakas Valsts ģimnāzija aizvadījusi Atkalredzēšanās svētkus

Ik gadu pirmajā februāra sestdienā Viļakas Valsts ģimnāzijā notiek Žetonu vakars, kad 12.klases abiturienti saņem piederības apliecinājumu savai skolai – žetona zīmi. Kad dienas sāk stiepties uz pavasara pusi, divpadsmitās klases putni sāk vingrināt spārnus lielajai izlidošanai. Šogad skolas žetonu saņēma 19 skolas audzēkņi, ar kuriem ikdienā strādā klases audzinātāja Ineta Lindenberga. Šos jauniešus drīzumā sagaida karstais ieskaišu, eksāmenu laiks… un izlaidums.

Svinīgajā pasākuma daļā jauniešus, skolas absolventus un ciemiņus uzrunāja ģimnāzijas direktore S.Šaicāne un Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs. Tad raisījās sirsnīgas uzrunas, jautri mirkļi un laba vēlējumi, ko ikvienam klātesošajam veltīja bijušie Viļakas skolu absolventi, kuri satikušies pēc pirmā, tad 5, 10, 15, 20, 25, 35 un tālākajiem jubilejas gadiem. Īpašs ciemiņš bija 1950.gada absolvente un vēlāk vidusskolas skolotāja Tokareva.

12.klases audzēkņi visiem pasākuma dalībniekiem veltīja koncertprogrammu, kurā atainoja savu pirmo tikšanos pēc prombūtnes dzimtajā novadā, dalījās spilgtākajās atmiņās par skolu un vienam par otru. Dziesmās, dejās un dramatizējumos jaunieši atklāja savas prasmes un talantus, ko apguvuši skolas gados. Rītdienas ceļi ir tāli un plaši – lai tie vienmēr ik pa laikam atved mājās un uz dzimto skolu!

Absolventu tikšanos īpaši gaišu un sirsnīgu uzbūra renovētās skolas telpas, jauns telpu aprīkojums, kā arī 11.klases un audzinātājas V. Mednes veidotais noformējums.

Paldies visiem par atbalstu, sadarbību un sapratni, gatavojoties svētkiem! Pateicība visiem absolventiem, ka radāt iespēju būt kopā ar 2020.gada gaviļniekiem!

 

Klases audzinātāja I.Lindenberga

Foto: A.Zelčs

Citas ziņas no šīs kategorijas

LAD pavasarī lauksaimniekiem organizē seminārus par aktualitātēm

Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta (LAD) darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz ...

Turpinās projekta “Zaļo ceļu” maršruta precizēšana Latvijas pusē

Šī gada 16. janvārī Cesvaines pašvaldībā notika projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi ...