Rekovas jaunieši iepazīst jauniešu iespējas

Projektu nedēļai noslēdzoties, Rekavas vidusskolas jaunieši tika aicināti uz Viļakas jauniešu iniciatīvu centru Rekovā, lai iepazītos ar savām iespējām Viļakas novadā, valstī un pasaulē un plānotu turpmāko darbību. Piektdien ar jauniešiem tikās centra vadītāja Madara Jeromāne un jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule.

Tikšanās laikā jaunieši tika informēti par brīvprātīgā darba iespējām novadā un kopīgi apzinājās brīvprātīgā darba iespējas sev apkārt. Ņemot vērā, ka novada jaunieši iesaistās arī Latvijas Sarkanā krusta rīkotajos pasākumus, jauniešiem tika sniegta informācija par aktualitātēm arī šajā jomā. Tāpat jaunieši apzināja plašās projektu iespējas. Neizpalika arī labie piemēri no novada jauniešiem, kuri ir sākuši savu uzņēmējdarbību pateicoties domes rīkotajiem projektu konkursiem. Tikšanās laikā ar jauniešiem tika apspriestas arī aktivitāšu iespējas Rekovā un sadarbība ar skolu. Jaunieši pēc tikšanās izrādīja interesi gan par brīvprātīgā darba veikšanas un uzskaites iespējām novadā, gan Latvijas Sarkanā krusta piedāvātajām iespējām, kā arī aktivitātēm, kuru organizēšanā var paši piedalīties.

Informējam, ka jauniešu iniciatīvu centrs Rekovā strādā pirmdien, trešdien un piektdien un ikviens jaunietis ir aicināts nākt ar savu iniciatīvu, lai kopā varam to īstenot.

Pateicamies Rekavas vidusskolas vadības komandai un pedagogiem par atsaucību un vēlmi sadarboties, lai kopīgi padarītu interesantāku un jēgpilnāku mūsu jauniešu dzīvi novadā!

Informāciju sagatavoja jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule

Foto no personīgā arhīva

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Informācija par informatīvo semināru uzņēmējiem

Latvijas Republikas Ministru Kabinets 2020.gada 12.martā  pieņēmis lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ar ...

Pirmā projekta vadības komitejas un menedžmenta grupas tikšanās Pitalovā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Uzsāk pašvaldības dīķu tīrīšanu drošības nolūkiem

Šonedēļ ir uzsākti 11 pašvaldības dīķu labiekārtošanas darbi, projekta Nr.LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot ...