Biedrība “ATVASE” realizējusi projektu “Sabiedriski pieejamas kardio fitnesa zāles izveidošana, veselīga un aktīva dzīves veida popularizēšanai”

Biedrība “Atvase” ar LEADER projekta atbalstu realizēja projektu Nr.19-07-AL19-A019.2206-000008 “Sabiedriski pieejamas kardio fitnesa zāles izveidošana, veselīga un aktīva dzīves veida popularizēšanai.”, programmas 2014.-2020. gadam “apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 19420.38. Projekta īstenošanas publiskais finansējums EUR 17478.34.
    Projekta mērķis: Rekovas dzirnavās izveidot sabiedriski pieejamu kardio fitnesa zāli, lai popularizētu veselīgu dzīves veidu un nodrošinātu nepārtrauktu iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm visām vecuma grupām.

     Projekta ietvaros tika iegādātas šādas iekārtas:

Eliptiskais trenažieris – Synchro forma, Kabeļu stacija – Cable station connector, Airēšanas trenažieris – Skillrow, Spēka trenažieris- Multipower, Beņķis – Adjustable bench, Svara diski – Set uterthane disk.

Informāciju par fitnesa zāles atklāšanu un darba laikiem meklējiet Rekovas dzirnavu facebook lapā.

Projekta vadītājs: Biedrība “Atvase”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Radošo darbu konkursa “Brīvības cīņām – 100” noslēgums

Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus ...

Vakarēšanas gaidās Viļakas Valsts ģimnāzijā

Katru gadu Ziemassvētkus gaidām ar brīnuma atnākšanu. Šogad daba ar laikapstākļiem mūs nelutina, bet ...

Valentīndiena Rekavas vidusskolā

Skolā ir pieņemts, ka mācību gada laikā katra klase savai vecuma grupai organizē kādu ...