Muzejpedagoģiskā programma “1991.gada barikādes”

1991.gads bija pārmaiņu laiks, kurā tika noteikta Latvijas nākotne. Viens no spilgtākajiem notikumiem atmodas laika vēsturē bija barikādes. Laiks, kad cilvēki runāja un gribēja lai viņus sadzird pasaule. Laiks, kurā ikviens pārdomāja savu piederību valstij un izvēlējās savu ceļu, ko iet. Daudziem šis laiks vēl joprojām spilgti atmiņās. Svarīgi ir strādāt ar jauno paaudzi, izskaidrot šos notikumus un mēģināt iedziļināties savas vēstures attīstībā.

            Muzejs šogad atklāja muzejpedagoģisko programmu, kurā bērni pamazām sāka iepazīt savas valsts vēsturi. Vēsture ir jāzina un jāmācās, jo agrāk mēs to mācāmies, jo ātrāk izprotam notikumus mums apkārt. Pasākumā bērni iepazina- kas ir barikādes, kāpēc tās bija un kādi bija rezultāti. Vēsturi iepazīst caur dažādiem vēsturiskajiem avotiem, viens no tiem audio. Bērni ieklausījās tā laika radio fragmentā un mēģinājām analizēt to, ko bija dzirdējuši. Ikviens aizdomājās par to, kāpēc mums katram ir vajadzīga sava valsts.

            Interesanta veidā mēģinājām rast atbildes uz dažādiem jautājumiem par barikāžu laika norisēm un aktivitātēm. Liels spēks barikādēs bija dziesmai, tāpēc arī visi kopīgi dziedājām dziesmu “Bēdu manu lielu bēdu”. Iepazinām arī citus vēstures avotus, šoreiz neklausījāmies cilvēku atmiņās, bet lasījām tās un strādājām ar to, ko lasām. Skolēni tika sadalīti vairākās grupās, kurās bija jāatmin, kas ir rakstījis šīs atmiņas- vīrietis, sieviete, bērns vai students. Izmantotas tika arī mūsu novadnieku atmiņas no barikāžu laika.

            Pasākumā noslēgumā neizpalika vēl viens grupu darbs- bija jāuzzīmē plakāti, kādus viņi izmantotu, ja paši būtu barikādēs, iedvesmu smeļoties no barikāžu laika plakātiem. Noslēgumā ikvienam bija iespēja apskatīt un aptaustīt priekšmetus, kuri varēja būt izmantoti barikādēs- trauki, fotoaparāts un radio.

            Teksts un foto: Viļakas novada muzeja vadītāja R.Gruševa, krājuma glabātāja M.Boldāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Skolēnu vasaras darbs Viļakas novadā

Šī gada 6. jūlijā desmit Viļakas skolēni  uzsāka darba gaitas  Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk ...

Sestdiena, 13.jūnijs- pārceltā darba diena

Viļakas novada dome informē, ka 2020.gada darba diena 22.jūnijs ir pārcelta uz sestdienu, 2020.gada ...