Uzsāk pieņemt dokumentus vietējās pierobežas satiksmes atļaujas noformēšanai

Valsts robežsardzes Latvijas Republikas pilnvarotais robežas pārstāvis uz Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robeža informē, ka “Saskaņā ar 2010.gada 20.decembra “Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu un Latvijas Republikas un Ārlietu ministrijas  2013.gada 6.jūnija vēstules Nr.43/3685 ,,Par Latvijas un Krievijas vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu” nosacījumiem, saņemtie iedzīvotāju atjaunotie pamatsaraksti 2020.gada l3.janvārī noteiktajā kārtībā tika iesniegti Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī.

Krievijas Ģenerālkonsula Daugavpilī pienākumu izpildītāja informē, ka 2020.gada 20.janvārī uzsāks dokumentu pieņemšanu vietējās pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai saskaņā ar atjaunotajiem pamatsarakstiem.”

Viļakas novada iedzīvotāji ar dokumentiem var griezties trešdienās Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā  109.kabinetā.

Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tumšākie gada mēneši – svētku un prieka pilni Viļakas pamatskolā

Atkal viens posms skolas dzīvē aizritējis. Ir pieminēti varoņi, nosvinēta valsts dzimšanas diena un ...

Ziemellatgales atbrīvošanas simtgade

Sagaidot Viļakai un visam novadam zīmīgo datumu, tika sagatavota plaša programma, kuras 8.janvāra pasākumi ...

Veselības veicināšanas projekta aktivitātes 2019.gadā

2019.gadā projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/073 “Veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā” notikušas šādas aktivitātes: 35 ...