Pirmā projekta vadības komitejas un menedžmenta grupas tikšanās Pitalovā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “GreenWays Riga – Viļaka” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) vadības komitejas un menedžmenta grupas tikšanās. Pēc veiksmīga projekta atklāšanas pasākuma 17.oktobrī Viļakas novadā, pirmo reizi tikās projekta vadības komiteja un menedžmenta grupa.  Tās laikā visi projekta partneri sniedza informāciju par projekta gaitu katra partnera teritorijā. Projekta partneri sekmīgi ir tikuši galā ar savu darbinieku novirzīšanu darbam projekta vadības komitejā un menedžmenta grupā. Partneru tūrisma speciālisti ir apkopojuši un iesūtījuši Vidzemes tūrisma asociācijai informāciju par plānotā velo maršruta tuvumā esošajiem objektiem (nakšņošanu, ēdināšanu, apskates objektiem, ūdens ņemšanas vietām).  Visi partneri ir uzsākuši darbu pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas un iepirkumu izsludināšanas. Noteikumi un summas par kādām ir jāsludina iepirkumi  Latvijā un Krievijā ir ļoti atšķirīgi.

Vidzemes tūrisma asociācija bija sagatavojusi priekšlikumus kādus cilvēku plūsmas skaitītājus varētu iegādāties, piedāvājot variantu skaitītāju ierakt zemē uz nomarķētā maršruta. Kā arī asociācija bija sagatavojusi priekšlikumus, ka informatīvo stendu veidi varētu būt divi: pilsētas variants ar jumtiņu un dzelzsceļa trases variants,  kur informatīvā stenda stabi atgādinātu vēsturiskos dzelzsceļa gulšņus jeb sliežu balstus, pie kuriem piestiprināja sliedes. Katram partnerim ir dota iespēja izvēlēties risinājumu kādu atpūtas vietas risinājumu vēlētos veidot. Vidzemes tūrisma asociācijas vadītājs Raitis Sijāts prezentēja projekta logo, to akceptēja projekta partneri. Nākamā gada janvārī ir plānotas katras valsts partneru tikšanās, Latvijas partneriem Vidzemē un Krievijas partneriem Pleskavas apgabalā. Nākamo kopīgā projekta menedžmenta darba grupas tikšanās notiks 2020.gada martā Latvijā.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome. Sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija, Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome, Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 713732.40 Eur (90 % no projekta budžeta)un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada domes projektu vadītāja Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne, Inese Matisāne un Inga Uvarova

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novadā darbojas Brīvprātīgā darba veicēji no ārzemēm

Jau otro gadu Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs sadarbojas ar Balvu jauniešu biedrību „Kalmārs”, lai ...

Izstādes “Viļakas ugunsdzēsējiem 115” atklāšana

Viļakas muzejā 17.maija tika atklāta izstāde “Viļakas ugunsdzēsējiem 115”. 1907. gadā Viļakas muižas pārvaldnieks ...