Informācija par projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001

2019.gada augustā un septembrī sekmīgi noslēdzās projektā Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” plānotie būvdarbi, kurus veica  Personu apvienība SIA “ĢL Konsultants” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LVS Building” un SIA “Ozolmājas”. Bija plānots, ka līdz novembra beigām iegādāsies 200 krēslus ar ko aprīkot skolas daudzfunkcionālo zāli, taču tā kā krēslu iegāde ir neattiecināmie izdevumi projektā, tad pašvaldība līdzekļus krēslu iegādei ieplānos tikai 2020.gada budžetā.

Līdz ar to līdz 100 % projekta pabeigšanai ir jāgaida 2020.gada 1.ceturksnis, kad tiks iegādāti krēsli un aprīkota daudzfunkcionālā zāle.

Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki, ir apdzīvojuši atjaunoto skolas ēku un ir apmierināti ar skolā veiktajām pārmaiņām un iegādāto informācijas tehnoloģiju aprīkojumu.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pārvērtības Tautas ielas 2 daudzdzīvokļu mājā

Semenovas ciema Tautas ielas 2 18 dzīvokļu mājā šoruden notikušas pozitīvas pārmaiņas. Pēdējo gadu ...

Projektu nedēļa pirmsskolniekiem Rekavas vidusskolā

Rekavas vidusskolas pirmsskolas grupas 3-4 gadīgajiem un 5-6 gadīgajiem bērniem no 20.01. līdz 24.01. ...

Viļakā viesojas „Metožu karuselis”

Biedrība “Virica” ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”projekta ...