Ķeramies klāt!

Turpinās Skolēnu vecāku biedrības projekta nr.2 „Izkāpt no komforta zonas” aktivitātes un Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlaments piedalījies trešajā projekta pasākumā „Ķeramies klāt!”, kurš notika kultūrvēsturiskajā lauku sētā „Vēršukalns”. Līdz šim jaunieši piedalījušies skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanu simulācijas spēles procesos un devušies pieredzes apmaiņas braucienos pie Alūksnes un Gulbenes skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem, tāpēc šobrīd iegūtās zināšanas un idejas ir gatavi pielietot praksē. Pasākuma laikā skolēni kopīgi plānoja skolēnu pašpārvaldes darba kārtību un veidu, izklaides, sporta un izglītojošu pasākumu plānu, kā arī pārskatīja skolēnu parlamenta nolikumu, veica tajā nepieciešamās izmaiņas un izstrādāja idejas pašpārvaldes logo izveidei.

Pasākuma laikā jaunieši piedalījās komandas saliedēšanās aktivitātēs, izprata skolēnu pašpārvaldes nolikuma nozīmi un jēgu, izprata logo izstrādāšanas pamatprincipus, izvērtēja tālākās darbības principus un noteikumus, kā arī domāja par savas skolas vides uzlabošanu, diskutējot arī par attieksmes un uzvedības jautājumiem. Tapa jaunas idejas nebijušiem pasākumiem un turpmākā mācību gada pasākumu plāns. Skolēni apkopoja savas idejas un plāno tikties  ar skolas vadību, kā arī pārējo skolas komandu, lai iepazīstinātu ar jauno darba kārtību un idejām, ar mērķi ieinteresēt arī citus būt aktīviem un iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbā, atbalstīt un papildināt jaunās idejas. Jaunieši jūtas motivēti un ar nepacietību gaida iespēju sākt īstenot savas dejas.

Informāciju sagatavoja biedrības valdes locekle un jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne.

Foto no projekta arhīva.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ložu šāvēji atklāj jaunu sezonu 2020.gadā

11.un 12.janvārī Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas ložu šaušanas izglītojamie piedalījās komandu ...

Digitālo apvāršņu paplašināšana Horvātijā

No 2020.gada 10.februāra līdz 13.februārim Horvātijā- zināšanu, radošuma un jauninājumu centrā „HUB 385” norisinājās ...

Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra jaunieši piedalās starptautiskā projektā

No 5. līdz 12. novembrim Viļakas jauniešu iniciatīvu centra jaunieši dosies uz Armēniju, lai ...