Jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā

Skolēnu parlaments ir kā saite starp skolēniem un skolotājiem, tāpat tas spēj ietekmēt skolēnu labsajūtu skolā, jo parlamenta dalībniekiem ir iespēja pārstāvēt savu skolasbiedru intereses.  Lai skolēnu parlamenta darbs pilnveidotos, šajā mācību gadā, “Skolēnu un vecāku biedrība” ar projekta nr.2 “Izkāpt no komforta zonas” palīdzību iniciē dažādas aktivitātes.

9. oktobrī Viļakas Valsts ģimnāzijas un Viļakas pamatskolas skolēnu parlamenta pārstāvji piedalījās projekta aktivitātē „Laižam dzīvē!” un devās uz Ernetsa Glika Alūksnes valsts ģimnāziju un Gulbenes novada Valsts ģimnāziju, kurās iepazinās ar skolēnu parlamenta darbu. Alūksnē skolēni tikās ar ģimnāzijas Ministru kabineta prezidenti Martu Līvu Ziņģi.. Viņa pastāstīja par to kā tiek veidots viņu Ministru kabinets, kurā, atšķirībā no VVģ parlamenta, darbojas skolēno no 10-12.klasei. Marta Līva dalījās arī pieredzē par to kā tiek dalīti pienākumi un organizētas tikšanās reizes, tāpat, cik prezidenta darbs ir atbaidīgs. Pēc pieredzes apmaiņas diskusijas visi devās ekskursijā uz skolas muzeju. Nākamā pietura bija Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, kur pieredzes apmaiņu sāka ar ekskursiju pa skolu un iepazīšanās aktivitāti „Super Bingo’’. Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas parlamenta vadītāja Līva Lilija Graņica pārējie parlamenta pārstāvji dalījās savā pieredzē par prezidenta vēlēšanām, pasākumu organizēšanu un vēlajām sapulcēm. Bija iespēja ieklausīties prezidentes stāstā par to, ka prezidenta tituls nav tikai privilēģija, jo tas ir vēl lielāki pienākumi un atbildība. Tam sekoja vēl viena aktivitāte, kad visiem skolēniem bija iespēja dažu minūšu laikā gan saplānot pasākumu, gan apzināties skolēnu parlamentu izaicinājumus un rast tiem risinājumus. Pēc raibajām aktivitātēm visi kopā devāmies uz Gulbenes staciju, kur jaunieši ir izremontējuši vienu vilciena vagonu un tajā šobrīd laiku var pavadīt gada siltākajā laikā. Paldies Alūksnes un Gulbenes skolām par iedvesmojošo dienu!

Informāciju sagatavoja jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ikgadējā un gaidītā FOTO ORIENTĒŠANĀS

Rudens aktivitāšu pasākums, kurā piedalījās visas klases un visi skolēni,Rekavas vidusskolā notika bezlietus dienā ...

“Man patīk būt uz zemes un iet savu ceļu. Ar manām ceļazīmēm un pieturzīmēm.”

9.februārī Vecumu bibliotēkā sirsnības un labestības gaisotnē noritēja tikšanās ar literāti Annu Krēmani. Ir ...