Realizēts Viļakas Valsts ģimnāzijas modernizēšanas projekts

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas realizētais projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” devis nozīmīgu ieguldījumu mācību vides kvalitātes uzlabojumā un vēsturisko elementu atjaunošanā. Mācību telpas ir ieguvušas ne vien estētiskumu, bet arī jaunu aprīkojumu, tai skaitā  interaktīvos ekrānus, portatīvos datorus, dokumentu kameras, 5 mācību  kabineti aprīkoti ar jaunajām mēbelēm, iegādātas jaunas programmatūras. Viena no mācību telpām pārveidota par auditorijas stila kabinetu, kas pielāgots mākslas jomas priekšmetu un rasēšanas realizācijai. Telpu pārplānošanas rezultātā esam ieguvuši jaunu kabinetu Valsts aizsardzības mācībai (turpmāk VAM) un Jaunsargu nodarbībām ģimnāzijā, kā arī tika paplašinātas skolas muzeja telpas. Esam gandarīti, ka 3 stāvu ģimnāzijas korpuss ir funkcionāli pielāgots kvalitatīvai mācību programmas apguvei- 3.stāvā apgūstam humanitāros un sociālā virziena priekšmetus, 2.stāvā izvietoti matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mācību kabineti, 1.stāvā atrodas ģimnāzijas Metodiskais un tālākizglītības centrs, ģimnāzijas muzejs, skolotāju istaba, lietvedība un administrācijas telpas, VAM, skolēnu atpūtas telpa, arhīva telpa un noliktavas telpa. Skola tika aprīkota ar digitālo zvanu un apskaņošanas sistēmu.

Tā kā Ģimnāzijai ir piešķirts kultūras pieminekļa statuss, līdz ar to projektā tika plānots maksimāli saglabāt un atjaunot vēsturiskās celtnes elementus, atgūt vēsturiskos telpu toņus. Projekta realizācijas rezultātā esam ieguvuši vēsturiskos pierādījumus tam, ka skola celta no Marienhauzenas muižas grāfu Lippe-Lipsku laikā Brontos (tagad Medņevas pagasts) ražotajiem ķieģeļiem, kuru fragmentu esam atseguši apskatei ģimnāzijas apmeklētājiem, kā arī vēsturiskos krāsu salikumus ģimnāzijas 2.stāvā un  aktu zālē.

Sasniegts projekta mērķis- izglītības infrastruktūras sakārtošana un attīstība novadā kompetenču balstītā satura pakāpeniskajai ieviešanai, modernizējot vēsturiskās ēkas ergonomisko vidi: komunikācijas un telpas atbilstoši mūsdienu izglītības iestāžu prasībām, aprīkojot un nodrošinot mācību procesu ar nepieciešamo informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un aprīkojumu.

Ģimnāzijas saimes vārdā pateicamies Viļakas novada pašvaldībai, “Arhitekta L. Šmita darbnīcai” un personīgi projekta autoram- arhitektam Laimonim Šmitam, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldei,  būvdarbu veicējiem “LVS Building”, “ĢL Konsultants SIA”, SIA “Ozolmājas”.

Projekta kopējie izdevumi ir 843 565.95 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) finansējums ir 295 918.60 Eur, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 15 666.28 Eur un pārējo summu sedza no pašvaldības budžeta un aizņēmuma Valsts Kasē.

Teksts: Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne
Foto: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pārsteigumi Mātes dienā Viļakā

Šogad Mātes diena Viļakā bija īpaša, jo tradicionālajam Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu ...

Nāc un pavadi vasaras dienas Viļakas jauniešu mājā!

Viļakas jauniešu māja ir vieta bērnu un jauniešu aktīvai līdzdalībai, ideju īstenošanai, kā arī ...

Brīvdienu norises Balvu novadā 15.-17.09.2023.

15.septembris plkst.22.00 Šlāgerballe “Labi strādā, labi atpūties!” Lazdukalna Saieta namā, ieeja līdz plkst.23.00-7 euro ...